bullet

 רשימת נשיאי המועדון ופעילותם בשנת הנשיאות   

1971/1972    יוסף גיל ז"ל                                                                                                
1972/1973    לודביג פיפר ז"ל
1973/1974    שי בר-נס
1974/1975    אריה אבידור
1975/1976    אוריאל להב
1976/1977    יוסף הס 
1977/1978    אורי פיפר
1978/1979    אברהם שיינפלד
1979/1980    אליהו וינוגרד
1980/1981    לן שורקנד ז"ל
1981/1982    בן עמי זימלר
1982/1983    גדעון פיפר
1983/1984    אלדד קיש
1984/1985    יצחק פרוינד
1985/1986    ישראל מיטל
1986/1987    זאב קדרון ז"ל  מוריס שטראוס
1987/1988    מוריס שטראוס
1988/1989    יהודה גלבר
1989/1990    בן עמי לבבי
1990/1991    יעקב לוין ז"ל
1991/1992    שמואל מאירוביץ ז"ל
1992/1993    מאיר דנקנר
1993/1994    אליעזר קינרייך
1994/1995    גדעון שם-טוב
1995/1996    נתן גרשוני
1996/1997    חיים קנת
1997/1998    נסים פרג
1998/1999    ברוך ברק
1999/2000    אברהם כץ
2000/2001    חגי גרי
2001/2002    שי ברנס
2002/2003    גרשון שטיינברג
2003/2004    אלקלעי יאיר
2004/2005    אריק גסטהלטר
2005/2006   מוטי בר-דגן 
2006/2007   אוריאל סלם 
2007/2008   אברהם שיינפלד 
 
2008/2009   מוטי שלו
 
2009/2010   אלברט זרקו

 

 

   

 

 

 

שנות רוטרי 1970-1971, 1971-1972

נשיא מייסד יוסקה (יוסף) גיל ז"ל

הנשיא הראשון של מועדון רמת השרון

ייסוד המועדון וקבלת הצ'רטר

בערב יום קיץ 1970, הוזמנו מספר חברים להקמת מועדון רוטרי ברמת השרון. הפגישות  החלו בביתו של נ"ל מרטין קובלינר ז"ל ונמשכו במקומות שונים ובהמשך במועדון ויצו הקטן ברחוב סוקולוב. במקביל החלה הפעולה לקבלת אישור להכרה במועדון רמת השרון כמועדון עצמאי. בתחילת 1971 נתקבל האישור להקמת מועדון. בפגישה שנערכה במועדון הספונסר, מועדון רוטרי שרון - הרצליה נבחרתי להיות הנשיא הראשון של מועדון רוטרי רמת השרון. 

בחודש מאי 1971 נערך טקס קבלת הצ'רטר במדשאה של מלון השרון בהרצליה. תעודת הצ'רטר הוענקה על ידי נשיא רוטרי העולמי אשר השתתף בארוע והעניק את הצ'רטר באופן אישי.

פעילות המועדון

במועדון קיבלנו חברים חדשים ודאגנו מאוד לקליטתם. עיקר המאמץ היה בהתארגנות לגיבוש מועדון טוב לקראת הבאות, גיבוש הרעות והחברים ועריכת פעילויות קטנות וסיורים חברתיים.

שנת הרוטרי 1972-1973

 נשיא לודוויג פייפר ז"ל       
הנשיא השני של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

המפגש הראשון של המועדון היה בבית הספר המקצועי בנוה מגן. הומשכה הפעילות לגיבוש חיי המועדון. תשומת לב רבה הוקדשה למילוי חוקי הרוטרי ונוהליו בכל פגישותיו של המועדון, תוך הקפדה על נושא הנוכחות. בתחום חיי החברה סופחו מפגשי הרעים ("ליד האח") ו"ערבי הגברות".

פעילות באפיק הקהילה

הורחבו קשריו של המועדון עם המועצה המקומית רמת השרון. מגמה זו מצאה את ביטוייה, בין היתר, בביקורו של נגיד האיזור גרשון ריבלין, אצל ראש המועצה.

חברי המועדון החלו בפעילות למען הקהילה בפניה אל הציבור הרחב ברמת השרון בארגנו הצגת קולנוע שהכנסותיה הוקדשו לפעילות בקרב הנוער במקום.

פעילות באפיק הבינלאומי

נערכו הרצאות בהשתתפות נציגים של שגרירויות ארה"ב, קנדה, צרפת ומקסיקו.

שנת הרוטרי 1973-1974

 נשיא שי בר-נס   
הנשיא השלישי של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

פגישות המועדון נתקיימו בבנין הועד למען החייל בשדרות ויצמן, ליד בית הדואר הישן. דגש חזק הושם על קיום ערבים עם נשים לפחות 3 פעמים במשך השנה, כגון יציאה למסעדה  לאכול ולשמוע הרצאות. נתקבלו חברים חדשים למועדון:  אלק סדובסקי וזאב קדרון ז"ל.

המועדון היה פעיל ויחסי הרעות בין החברים היה חזק מאוד.

פעילות באפיק הקהילה

נערך פרויקט של פגישות שבועיות עם הנוער של מורשה למתן שיעורים ללימוד אנגלית ומתן הרצאות קצרות על נושאים שונים.

שנת הרוטרי 1974-1975

 נשיא אריה אבידור 
הנשיא הרביעי של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

עלון המועדון החל לצאת באופן סדיר.  גיבוש המועדון, גיוס חברים, לימוד תורת הרוטרי, נוכחות באזור הרוטרי, נוכחות בקהילה העסיקו את כל חברי המועדון.

פעילות באפיק הקהילה

תקופה זו היתה תקופת שלאחר מלחמת יום כיפור. המועדון התגייס למבצע של הסעות מצומת גלילות לתחנה המטאורולוגית בבית דגן, ומדי יום שישי וערבי חג, החברים שיכלו להתפנות היו "על הקו".

בשנה זו הוקמה קרן המועדון, קרן המילגות, והראשונים שנהנו מפעולות אלו היו תלמידי הקונסרבטוריון ברחוב אושיסקין, תלמידים שגם ניגנו בהתנדבות כאשר היו לנו ארועים במועדון.

חברי המועדון יצאו ל"מבצע הנקיון", בשיתוף עם המועצה המקומית יצאו חברי המועדון לתת דוגמא לנקיון המושבה.

פעילות באפיק המקצוע

פרוייקט בחירת "איש השנה", או "אזרח השנה", שהוענק לדוור מרדכי על פועלו המסור בטכס שנערך באולם הקונסרבטוריון בנוכחות סגן שר הדואר מויאל.

שנת הרוטרי 1975-1976 

נשיא אורי להב      
הנשיא החמישי של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

שנת הרוטרי היתה השנה בה אירע האירוע הראשון של פטירת חבר במועדון הוא מרטין קובלינר ז"ל, שהיה ממייסדי המועדון ועיצב את נס המועדון ואת סמל המועדון - שילוב החבצלת, לקוח מסמל המועצה, ביחד עם סמל רוטרי.

פעילות באפיק הקהילה

הומשך "מבצע הנקיון" בו חולקו לחברי המועדון ולתלמידי בתי הספר מטאטאי כבישים וכלי ניקוי אחרים וחברי המועדון התפרסו על פני מורשה במטרה לטאטא, יחד עם הדיירים, את הרחובות, כדי לחנך את התושבים לנקיון גם ברחובות.

נערך גיוס כספי גדול על ידי שתי פעולות עיקריות: הקרנת סרט בקולנוע "כוכב", והפקת עתון מקומי חד פעמי בגודל של 4 עמודי עיתון יומי שהודפס בדפוס העיתון היומי "דבר" ובו מעט מלל, בעיקר על תנועת הרוטרי וכמה עשרות מודעות פרסומת. תוצר נלוה של עתון זה היה הלוגו "החוגה" שליווה את עלוני המועדון משך כעשר שנים לאחר אותה הפקה.

שנת הרוטרי  1976 - 1977

 נשיא יוסף הס

 

הנשיא הששי של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

בשנת רוטרי זו היו 35 חברים במועדון. נתקבל חבר חדש: אילן ברזל ז"ל.

הופק גליון המועדון שנקרא אז "החוקה" בעריכתו של נ"ל זאב קדרון היה עורך העתון.

 
פעילות באפיק הקהילה

חברי המועדון ביקרו בכפר קאסם במסגרת הוועדה לידידות ערבית-יהודית. חבר המועדון נתן הרצאה בערבית.

 

חברי המועדון פעלו בספריה המרכזית של המושבה בה  עזרו לשמור על השקט והסדר.

 

שנת הרוטרי  1977- 1978

 נשיא אורי פייפר

 

הנשיא השביעי של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הפגישות הרגילות התקיימו במועדון החייל (בבניין סניף הדואר בשדרות וייצמן). במועדון 37 חברים. נתקבלו 4 חברים חדשים: נ"ל ישראל מיטל, אלברט זרקו, נ"ל חיים אבני ז"ל נג"ל גידי פייפר.

 

נערכו פעילויות רעות, ארוחת ערב במלון הקאונטרי קלאב שבו הרצה פרופ' אמנון רובינשטיין, ערב בינמועדוני עם מועדון רעננה בבית ויצו, הרצליה פיתוח בו הרצה ד"ר בן אלישר.

 

נערכו מספר טיולים בארץ: מערת הנטיפים שליד קיבוץ געתון, מצוק דיר אל אסד המשקיף על בקעת כרמיאל, פארק קנדה, גבעת הרדאר וגוש עציון.

 

פעילות באפיק הקהילה

מבצע השנה היה "מבצע הטניס",  שבו נתקיים טורניר טניס בינמועדוני, מכל קצות הארץ. המבצע היה הצלחה גדולה והביא למועדון יוקרה רבה באזור וזיכה אותנו בפרס האזור לשירות בינמועדוני.

 

 

שנת הרוטרי 1978- 1979

 נשיא אברהם שיינפלד

 

הנשיא השמיני של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על הגברת הרעות בין חברי המועדון כבסיס לשיתוף החברים בפעילות המתוכננת ובין היתר הושם דגש על "מפגשים ליד האח".

 

פעילות באפיק הקהילה

מפעל לגיוס כספים למימון פעולות המועדון ו"נשף האביב" הראשון. חברי המועדון הפיצו כרטיסים כשרוב ההכנסות נועדו להפעיל את אל"ה (האגודה למען הקשיש), אשר הוקמה על ידי שיתוף פעולה בין הנהלת המועדון והמועצה הדתית. מתוך ההכנסות נתרם סך של 100,000 לירות לאגודת אל"ה והיה זה השיק הראשון אשר בעזרתו נפתח חשבון הבנק של האגודה ו"אבן הפינה" ל"בית גיל הזהב" אשר משמש אכסניה למועדון מזה שנים רבות.

 

 

 

 

 

שנת הרוטרי  1979 - 1980 

 נשיא אליהו וינוגרד

 

הנשיא התשיעי של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על הגברת החברות הרעות והידידות בין חברי המועדון.

 

פעילות באפיק הקהילה

נערכו פעולות להגדלת סכומי הכסף לקרן המועדון על ידי עריכת קונצרט לעוגב בכנסיית עמנואל ביפו. הקונצרט הביא להכנסה של קרוב ל- 20,000 לירות. כמו כן נערך בזאר ברחבת בית הנוער בנווה מגן.

 

נערך מפגש מוצלח שלישי לטניס ארצי לרוטריונים ובני משפחותיהם שארגן המועדון.

 

במסגרת הפעילות למען הקשיש, הוגשה תוכנית לאישור המועצה המקומית, להקמת "מרכז לקשישים" ברחוב הרב קוק, בחלקה המזרחי של רמת השרון.  יועד מגרש של כ- 800 מ"ר, אשר יכלול גן ילדים, שטחים מוצלים לפינות ישיבה, ומרכז יום לקשיש. כיום "בית גיל הזהב". 

 

פעילות באפיק המקצוע

נערכה בחירת "אזרח השנה" של מר אריה גליס שעבד 25 שנה במסירות רבה כשרת בבית הספר היסודי "גולן" ועל רעייתו שרה שעמדה לעזרתו לאורך כל הדרך.

 

אורגנו ביקורים של תלמידים מבית הספר המקיף ע"ש רוטברג במפעלי תעשיה באזורנו, במגמה להביא למודעות והיכרות של התלמידים לייצור.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

חברי המועדון הרימו מידי שבוע כוס ברכה למועדוני רוטרי שונים ברחבי תבל, והמועדון שלנו יצר קשר מכתבים עם המועדונים הללו.

ביוזמת חבר המועדון, וילי כהן ז"ל, נאסף בין החברים, סכום של 10,000 לירות, למען פליטי קמבודיה.

 

שנת הרוטרי  1980-1981

 נשיא לן שורקנד ז"ל

 

הנשיא העשירי של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

כהונתו של נ"ל לן שורקנד ז"ל  שהלך לעולמו נקטעה לפני שסיים את שנת כהונתו כנשיא המועדון.

לן ז"ל היה אדם אשר אהב לעזור לזולת.

פעילות באפיק הקהילה

תערוכות תמונות אשר אורגנה מציוריו של לן נערכה בבית מלינוב וכל התמורה ממנה נתרמה על ידו ל"אקי"ם".

 

נוצר הקשר הראשון עם "בית איזי שפירא" ברעננה לפעילות למען ילדים.

 

 

שנת הרוטרי  1981- 1982 

 נשיא בן-עמי זימלר

 

הנשיא האחד-עשר של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

פעילות הרעות והחברות הצטיינה בשתי ארוחות ערב חגיגיות עם בנות זוגנו מחוץ לכותלי המועדון.

 

פעילות באפיק הקהילה

המשיך "מבצע הנקיון" בו יצאו חברי המועדון עם מטאטאים בשיתוף ילדי בתי הספר לניקיון המושבה.

המועדון אימץ את  ילדי בית הספר רימון בנווה מגן, שהיה אז בית ספר לחינוך מיוחד. המועדון רכש ריהוט כפרי מקרן קיימת לישראל בעבור חצר בית הספר.

חברי המועדון  השתתפו בנטיעות עצים בט"ו בשבט ובהסעות ילדי בית הספר לטיולים, אימצו את ספריות המושבה, ספרית "דעת" במורשה והספריה המרכזית ועזרו בספרים,  בתכנון ובריהוט.

חולקו מלגות ועזרה כספית בשיתוף מחלקת חינוך ומחלקת הרווחה של המועצה המקומית.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

חברי המועדון אירחו משלחת חילופי נוער מאירופה ושלחו נוער שלנו לארצות שונות.

 

 

שנת הרוטרי 1982-1983

 נשיא גידי פייפר

 

הנשיא השנים-עשר של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

פעילות המועדון בלטה בגיבוש חברתי, במוטיבציה גבוהה ובאוירה הנעימה. נערכו מסיבות  ונתקיים טיול למצרים.

 

פעילות באפיק הקהילה

חברי המועדון נערכו להפצת דבר המועדון ודבר הרוטרי, בקרב הציבור להגברת המודעות, ולהבאת הכנסה לקרן המועדון .

הופקה גלוית רמת השרון- "קולג' של המושבה" , שצוירה על ידי האמן חיים קארה בכ- 30,000 עותקים שנמכרו,  כשההכנסות היו קודש לפעילות חברתית למען הקהילה. האורגינל, נרכש על ידי העיר התאומה בגרמניה ביוגרסמרינהוטה ומתנוסס עד היום במקום של כבוד בטרקלין בבבית העיריה.

הומשכו פרוייקטים מתמשכים דוגמת הסעת תלמידי בית ספר רימון לימי טיול, עזרה בהתרמה ארצית לאגודת לב-אל-לב, ארגון קונצרט  שהפך למסורת שהכנסותיו לטובת הקרן ועוד.

 

 

שנת הרוטרי 1983-1984

 נשיא אלדד קיש

 

הנשיא השלוש-עשר של המועדון.

 

 

שנת הרוטרי 1984-1985 

נשיא יצחק פרוינד

 

הנשיא הארבעה-עשר של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

המועדון מנה 38 חברם. נתקבלו חברים חדשים: נ"ל גדעון שם טוב, אמנון אביסף. נקלטנו מחדש נג"ל אריה אבידור ,  נ"ל יענק'לה לוין ז"ל.

יצאו לאור שנים עשר עלונים אשר כללו בין היתר דברי חכמים.  הדגשו בו   התאריך העברי, אירועי החודש וחגי ישראל ומועדיו. הוצאו לאור עלון מיוחד לחנוכה ודף מיוחד לחג הפסח. קויימו אירועים חברתיים ו הרצאות אחווה, רעות והגדלת הנוכחות.  חוגי תנ"ך וביקור במרכז הרפואי בהרצליה.

 

פעילות באפיק הקהילה

חבר המועדון  יחזקאל שינא שימש כסגן יו"ר ארגוני ההתנדבות ברמת השרון. נ"ל עמי זימלר  שימש כיו"ר הסניף המקומי של המועצה למניעת תאונות דרכים. נ"ל אורי פייפר פעל בחברה להגנת הטבע וכן  בועד המקומי למען החייל.

נערך מבצע  "שי לחייל". חברי המועדון השתתפנו בפרסום והפצת ברכת המועצה למניעת תאונות דרכים, וכן בעריכת חידון לרוכבי אופניים ובחלוקת פרסים לפותרים, ביחד עם תלמידי תיכון אלון במבצע התרמה "לב אל לב" וכן במבצע תרומת דם בבנק הפועלים. נערך הטיול השנתי האחרון לילדי בית הספר "רימון". חברי המועדון תווכו בין תורם איש רומא לעולי אתיופיה ולארגון סי. אף. סייעו ברכישת כסא גלגלים ממונע לילד נכה ובשיקום קשיש, רכשו משקפי ראייה מיוחדים  ומכשיר שמיעה לנזקקים, העניקו מילגת לימודים לסטודנטית בבית הספר לאומנויות, סייעו לקשישים, למשמר האזרחי, למשפחה נזקקת ועוד רבות.

 

 

שנת הרוטרי 1985-1986 

נשיא ישראל מי-טל

 

הנשיא החמישה-עשר של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על ידידות וחברות במועדון אשר עבר למשכנו הנוכחי ב"בית גיל הזהב". הותקנו תקנונים: תקנון בחירת הנשיא, תקנון קרן המועדון, תקנון קבלת חברים חדשים. הוענק אות "פול האריס" לחבר המועדון נ"ל לוץ פייפר ז"ל.  הוכנס לתקן העמדת כן עם דגלים בכל פגישות המועדון והצעה זו אומצה ע"י הנהלת רוטרי ישראל. הושם שלט מואר בכניסה למועדון והורכבו שלטי רוטרי בכניסה למושבה. נשלחו כרטיסי ברכה לימי הולדת וימי נישואים אל הרוטריונים והרוטרינות. הוצאה חוברת חגיגית שנשלחה לכל מועדוני רוטרי בארץ עם תמונות החברים. המועדון הצטרף לחוג ידידי האוניברסיטה הפתוחה.  החל פרוייקט הנצחת חברי המועדון אשר הלכו לעולמם.

 

פעילות באפיק הקהילה

גוייסה תרומה לניתוח לב פתוח לפי בקשת מועדון רוטרי טבריה. אורגן ונערך ערב מכירת תמונות של חברינו נ"ל לן שורקנד ז"ל והכנסותיו נתרמו למועדון. המועדון נרתם לפעילות ועזרה במבצעי התרמה למען אגודות וולונטריות אחרות וחברי המועדון נבחרו לתפקידים כיו"ר ארגון הגג של הארגונים הוולונטריים ברמת השרון וכיו"ר המועצה למניעת תאונות דרכים ולועד למען החייל.

בוצעה תחרות בין תלמידי בתי הספר בנושא "השלום שלי". נתקבלה בעזרת אלברט זרקו, תרומה נדיבה מיהודי מאיטליה.

 

פעילות באפיק המקצוע

החל "פרוייקט הבוררות"   של נ"ל אליהו וינוגרד, של חברי רוטרי בהתנדבות למען הקהילה ולסיוע לבתי המשפט בעריכת בוררויות בקהילה.

נבחר "איש השנה" כאזרח נבחר ד"ר קלף על פועלו.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

הדקו הקשרים עם המועדון "טיל" בהולנד ונתקבלה  מהם מתנה משלוח של פקעות צבעונים שנשתלו ברחבי רמת השרון, בעזרת גנני המועצה המקומית ובהשגחת החברים.

 

שנת הרוטרי 1986-1987

  נשיא זאב קדרון ז"ל

הנשיא הששה-עשר של המועדון.

 

נ"ל זאב קדרון ז"ל הלך לעולמו במהלך כהונתו כנשיא המועדון בחודש דצמבר 1986. את כהונתו המשיך הנשיא הנבחר מוריס שטראוס.

 

 

שנת הרוטרי 1986-1987  ו-1987-1988 

נשיא מוריס שטראוס

 

הנשיא השבעה-עשר של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הייתה פעילות ענפה של החברים, שהתבטאה ברעות וגיבוש. הוענק אות עמית "פול האריס" לנ"ל לוץ פיפר ז"ל ולן שורקנד ז"ל.    חברי המועדון ובנות זוגם יצאו לטיול סוכות.

 

פעילות באפיק הקהילה

נשתלו צבעונים בשד' ביאליק וברח' סוקולוב ברמה"ש, שנתרמו ע"י חברי מועדון רוטרי "טיל". נערכו מבצעי התרמת דם, מבצע לב אל לב, קורס החיאה, מרתון לגיוס כספים עבור קרן המועדון ע"י מכירת כרטיסים לתצוגת אופנה, סרט, מופע קונצרט, ערב ברידג' ומשחק כדורסל.

בככר שבחזית בית יד לקשיש, הקמנו מול הכניסה למועדון, גל עד, לזכרם של חברי המועדון  שהלכו לעולמם.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

נקשרו  קשרים עם מועדון רוטרי "טיל" בהולנד. הוזמנו למועדון שגריר ארה"ב תומס פיקרינג ושגריר מצרים מוחמד בסיוני במסגרת הפעילות הבינלאומי.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר "אזרח השנה", ד"ר איאן פורמן, על שהקים את רשת מרכזי הטניס בישראל, שמרכזם ברמת השרון.

 

 

שנת הרוטרי 1988- 1989 

נשיא דוקי (יהודה) גלבר

 

הנשיא השמונה- עשר של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על גיבוש חברתי ונערך ערב עם נשים במלון כפר המכביה ברמת גן המלווה בהרצאה. נערך טיול של שבועיים לטורקיה ובעקבותיו יצא טיול שני. נערכו מסיבת פורים ויום העצמאות.

בפעם הראשונה חברי הנהלת המועדון הביאו הצעה לקבלת נשים כחברות במועדון.  ההצעה נדחתה.

הוענק תואר "עמית פול האריס"  לנ"ל אליהו וינוגרד על פעילותו ברוטרי והקמת פרוייקט הבוררות.

 

פעילות באפיק הקהילה

נמשכה הפעילות בבית "איזי שפירא" ברעננה, נחנך חדר על שם מועדון רוטרי רמת השרון שתוכנן והוקם ע"י חברי המועדון. חברי המועדון קיימו בבית יד לבנים הרצאה לשינוי החוקה, ע"י המרצה נ"ל אליהו וינוגרד.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר " אזרח השנה" מר מצור בעבור ריצת הבוקר שלו עם נכים עיוורים.

 

 

שנת הרוטרי 1989- 1990 

נשיא בן-עמי לבבי

 

הנשיא התשעה-עשר של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

חברי המועדון פעלו להרחבת מודעות הציבור לנושא הרוטרי והרחבת הקשר של המועדון עם מועדונים של הסביבה. נערכו הרצאות ומפגשים. נערך ערב בינמועדוני בבית יד לבנים, בו השתתפו 5 מועדוני רוטרי והמאירחנו את ד"ר מירון בנבנישתי שנשא הרצאה מעניינת, השתתפו חברים מ- 5 מועדונים, וביחד עם אנשי המושבה מילאו את האולם ונהנו מערב מוצלח.

 

 פעילות באפיק המקצוע

הוענקו 3 אותות ל"אזרחי השנה" על פועלם לטובת הקהילה. כמו כן הוענקו תעודות הוקרה ותשורות לתלמידים שהצטיינו בפעולות התנדבות.

נתקיימו בוררויות במסגרת "פרוייקט הבוררות".

 

 

שנת הרוטרי 1990- 1991 

נשיא יעקב לוין ז"ל

 

הנשיא העשרים של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

 

שנת "מלחמת המפרץ". מפגשי המועדון הסדירים הופסקו במהלכם הרגיל, למשך כחצי שנה, אך נמשכו בדרכים ובצורה אחרת.

נערך במועדון הספורט ברמת השרון "מסיבת אביב" שהכנסותיה היו לפעילות קרן המועדון למען הקהילה.

 

פעילות באפיק הקהילה

חברי המועדון ונשותיהם לפניית  מל"ח איישו עמדות שונות במושבה בעיקר בתחנות לאיסוף נפגעים וליצירת מקומות לינה ואיכסון במקרה פגיעות.

החל הטיפול  בהקמת תחנת אמבולנס לטובת תושבי רמת השרון.

 

 

שנת הרוטרי 1991- 1992

 נשיא שמואל מאירוביץ

 

הנשיא העשרים ואחד של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

חבר המועדון  אריה אבידור, שימש כנגיד האזור. חברי המועדון שימשו בתפקידים אזוריים: נג"ל גיגי פייפר- מזכיר האזור, נ"ל גדעון שם טוב-  גזבר האזור, נ"ל אליהו וינוגרד-  יועץ הנגיד, נ"ל אורי להב- עורך איגרת הנגיד, נ"ל עמי זימלר-  עורך משנה, נ"ל שי בר-נס-  עורך המדור האנגלי.

חברי המועדון בילו ביחד במועדון "הקומקום" על שפת הירקון וקיים מספר מסיבות. המועדון אירח  כנס אזורי בנושא אפיק המועדון ואפיק הנוער, אשר כלל הבאת ההצגה "די לסמים" למשתתפי הכנס ולבני נוער תיכוניים של רמת השרון.

נתקבלו  4 חברים חדשים אשר שניים מתוכם נשארו חברי המועדון: נ"ל חיים קנת  ונ"ל אברהם כץ.

 

פעילות באפיק הקהילה

נערך טיפול שוטף בבעיות של עולים חדשים, נערך מבצע התרמה לב אל לב, הומשכה הפעילות בבית איזי שפירא. חברי המועדון השתתפו במבצע איכות הסביבה – ניקוי חופים של רוטרי ישראל. קרן רוטרי תרמה לאקי"ם, לעולים חדשים, מלגות לימודים וצילומים עבור בית איזי שפירא.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחרו 3 "אזרחי השנה" בטקס משותף לשנה קודמת ושנה זו.

 

 

שנת הרוטרי 1992- 1993 

 נשיא מאיר דנקנר

 

הנשיא העשרים ושניים של המועדון.

 

 

פעילות באפיק המועדון

נתקיים ערב בינמועדוני עם מועדון שרון במלון דניאל בהרצליה כשאורח הכבוד היה שגריר הודו בישראל.

נערך  טיול לרמת הגולן, שעזר לליכוד בין החברים. נתקבלו שני חברים חדשים: סולי מסרי ואוריאל סאלם.

חבר המועדון  זאביק נש ז"ל, שהיה דוגמא לרוטריון הלך לעולמו חבר מועדון יקר מאד –  יהי זכרו ברוך!

 

 

פעילות באפיק הקהילה

נוצר קשר עם מועדון אנוש ברמת השרון ונ"ל שמוליק מאירוביץ החל לייצג את המועדון בפעולות שונות לעזרתם. נערך ערב התרמה- סרט בקולנוע כוכב, כשכל ההכנסות הינם תרומה קודש לניתוח של חולה סיסטיק פיברוזיס. חולקו מלגות לימודים.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר "אזרח השנה" לפעילות לטובת הקהילה.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

המועדון אירח קבוצת עיון מצפון דקוטה, ארה"ב.

 

שנת הרוטרי 1993- 1994 

 נשיא אליעזר קינרייך

 

הנשיא העשרים ושלושה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

נתקבלו 4 חברים חדשים. הוקמה ועדה להנצחת חברים אשר הלכו לעולמם וכן נערך ערב הנצחה לזכרם אשר לווה בהפקת חוברת הנצחה מיוחדת. המועדון הידק וגיבש את חבריו ע"י טיולים ומסיבות כגון ביקור במוזיאון ישראל, טיול לים המלח, מפגש חגיגי בסוכת משפחת פרוינד בלווית נשות החברים, וכן קויימו מפגשי נשים.

נתקיימו מפגשים בינמועדונים וכן מפגש הסמכה של מועדון רוטראקט השרון (הרצליה רמת השרון).

הוצבו סמלי רוטרי בכניסות למושבה.

המועדון אירח את כנס האזור במוזיאון ארץ ישראל ואת טקס חילופי הנגידים מנג"ל גדי ססובר לחבר המועדון נג"ל גידי פייפר.

הוענק אות "עמית פול האריס" לנג"ל גידי פייפר ערב כניסתו לתפקידו כנגיד האזור.

 

פעילות באפיק הקהילה

חברי המועדון פעלו במועדון אנוש. תוכנן הקמת בית רוטרי ע"ש וילי כהן ז"ל, בשיתוף המועצה המקומית רמת השרון.

נערך "נשף אביב" לאיסוף כספים לקרן המועדון לפעילות למען הקהילה.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר "אזרח השנה" לפעילות לטובת הקהילה- לגברת  דוידוף.

 

פעילות באפיק הבינלאומי

המועדון אירח קבוצת נוער אוסטרית- גרמנית במועדון.

 

שנת הרוטרי 1994- 1995 

 נשיא גדעון שם טוב

 

הנשיא העשרים וארבעה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על פעילות חברתית ורעות במועדון.  חבר המועדון  שימש כנגיד האזור- נג"ל גידי פייפר.

הוצאה לאור  חוברת עם  תמונות ופרטי החברים  ומשפחותיהם. נערכו מפגשים בינמועדוניים עם מועדון שרון ומועדון כפר סבא. המןעדון אירח  את הכנס האזורי באפיק המועדון והנוער בבית יד לבנים. נערך  טיול לצפון הארץ, וכן מפגשים ליד האח, מסיבות ואירועים חברתיים.  נערך רב שיח בהשתתפות ששה נג"לים, לציון 90 שנה להקמת תנועת הרוטרי. המועדון העניק שני תארי "עמית פול האריס" לנ"ל אורי להב ונ"ל אברהם שיינפלד.  נערך ערב בשיתוף עם המועצה המקומית, לכבודו של נ"ל אליהו וינוגרד אשר יצא לגימלאות וקיבל תואר כבוד של מועצת רמת השרון.

נתקבלו  שני חברים חדשים:  אהרון פרדס וסורין שיים.

 

פעילות באפיק הקהילה

הוענקו לראשונה בטקס פומבי מלגות לסטודנטים בשיתוף המועצה המקומית רמת השרון לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם.

פרוייקט לרכישת אמבולנס המשיך משנה קודמת. נרתמנו לעזרת אגודת יד לבנים להקמת עמותת יד לבנים.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר "אזרח השנה",ונערך טקס מכובד בבית יד לבנים.

 

 

שנת הרוטרי 1995- 1996 

 נשיא נתן גרשוני

 

הנשיא העשרים וחמישה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

נעשה מאמץ לרעות וגיבוש החברים. נערכו מספר ערבי נשים. נערכו חגיגות 25 שנה לייסוד המועדון בנוכחות חברי המועדון ומוזמנים מכל האזור וכן חברים מייסדים אשר עזבו את המועדון.

הוסדרו מעמדם החוקי של בית וילי כהן וקרן המועדון מול שלטונות מס ההכנסה.

 

פעילות באפיק הקהילה

נעשה ניסיון לסיוע למרכז לטיפול בשילוב אומנויות על ידי פעילות התנדבותית מאורגנת.

 

 

שנת הרוטרי 1996- 1997

  נשיא חיים קנת

 

הנשיא העשרים ושישה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

הושם דגש על גיבוש רעות והידוק הקשרים בין החברים. נערכו מפגשים "ליד האח" והרעות הוגברה. נערכו טיולים וסיורים: " מפגש על החוף"- בחוות דרך ארץ בהרצליה, ביקור בחממות הפלפלים בכפר יאמה, ביקור במוזיאון הגדודים בנתניה וארוחת ערב במלון עונות בנתניה, סיור למוזיאון חיל האויר בחצרים ונטיעות בקרית גת בחורשה לזכרו של חברנו זאב נש ז"ל, טיול פסח לרמת הגולן, מסיבות פורים ויום העצמאות ופגישות שבועיות במועדון בלוית נשות החברים. נערכו שלושה ערבי נשים. מסורת ישראל בכל חג ומועד. חלק מחברי המועדון החל לימודים משותפים בשפה הערבית. הודק הקשר עם רוטרי ישראל. חבר המועדון, נג"ל גידי פייפר, עמד בראש המשלחת של רוטרי ישראל לועידה בקהיר וכן היה נציג הנשיא העולמי בועידה בטורקיה. נתקיימו הרצאות רבות. הכיבוד במועדון הוכן מראש במרוכז. גלגלון המועדון יצא מידי חודש והופקו חוברות מיוחדות לחלוקת מלגות, דף מידע לטכס חלוקת אות אזרח השנה, חוברת לנשף האביב, חוברות לזכר החברים שהלכו לעולמם במהלך שנת הרוטרי הנוכחית וחוברת מסכמת. הוענק אות "עמית פאול האריס" לנ"ל אורי פייפר. נתקבל חבר חדש: גבי פארן.

 

פעילות באפיק הקהילה

הושם דגש על פרסום ויחסי ציבור בעיתונות המקומית, אשר פרסם בכל גליון את פעילות חברי המועדון.  שלוש פעמים בערוץ 45, ערוץ קהילתי, בטכס חלוקת מלגות לסטודנטים. הועמק הקשר עם רשות המתנ"סים, עם רכזת המתנדבים במושבה ועם ראשי האירגונים ההתנדבותיים ברמת השרון.

הותקנו שלטים חדשים של רוטרי בכניסות וביציאות מן המושבה בשני כיווניה. הוצב שלט על בית וילי וגרטה כהן ז"ל להנצחה.

קרן המועדון סייעה לנזקקים. חולקו 12 מלגות לסטודנטים לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם. חברי המועדון השתתפו פעמיים במבצע של המועצה למניעת תאונות דרכים ע"י העברת תלמידים במעברי חציה, במבצע של א.ד.י להחתמה של התרמת איברים, נוצר קשר עם נוער רמת השרון לפעילות משותפת של איסוף שרף התאנה לבי"ח הדסה עין כרם לחקר מחלת הסרטן, נבדקה אפשרויות של החייאת פרוייקט האמבולנס ותרומה לבית יד לקשיש. חברי המועדון סייעו לאנוש בהתרמה, ואורגנו הסעות לאוכלוסיית אנוש וכן קורס לתכשיטנות בהדרכתו של חבר המועדון נ"ל ברוך ברק. המועדון תרם סכום כסף נכבד להקמת אגף במחלקת פגיה בבי"ח מאיר כפר סבא להנצחה הראשונה של שמם ולזכרם של וילי וגרטה כהן ז"ל. המועדון ארגן כניסה חינם ואירוח ילדי אק"ים במועדון הספורט רמת השרון. חולקו  107 חבילות שי לנזקקים וקשישים ערב ראש השנה וערב חג הפסח.

נערך "נשף אביב" בשיתוף ולמען "אקי"ם רמת השרון" ונתרם הסכום הראשוני להקמת הוסטל לדיירי "אקי"ם" וכן אספנו כסף לקרן המועדון.

נתקבלו בתרומה 1000 זוגות נעלים אשר חולקו לנזקקים בקהילה. בתחילת שנת הרוטרי 97-98.

 

פעילות באפיק המקצוע

המשיך פרוייקט "רוטרי לעניין"- מתן מידע לנוער במקצועות שונים אותם מעוניינים ללמוד, וב"פרוייקט הבוררות" והחלה העברת הצעות לרשות המקומית, לפרוייקט המתבטא בקורסים ותעסוקה לגימלאים.

נבחר "אזרח השנה" הגב' אנה מוסקוביץ.

 

פעילות באפיק הבינלאומי ונוער

המועדון אירח בני נוער ממדינות שונות והורם "טוסט בינלאומי" למועדונים שונים ברחבי העולם.

   

 

 

שנת הרוטרי 1997-1998 

נשיא ניסים פרג

 

הנשיא העשרים ותשעה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

נתקבל חבר חדש: אריק גסטהלטר. הוענק אות "עמית פול האריס" לנ"ל ישראל מיטל. נערכו סיורים וביקור במוזיאון מורשת יהדות בבל  באור יהודה,  ארוחת ערב חגיגית במרתף היין, נטיעת חורשה לזכרו של חבר המועדון זאב נש ז"ל בקרית גת, טיול לגליל וכן טיול לקפריסין ל-4 ימים. המועדון אירח משלחת מיני  G.S.Eמיוגוסלביה.

 

פעילות באפיק הקהילה

נערך מבצע חלוקת 1000 זוגות נעליים לנזקקים שנתקבלו בתרומה. חולקו מלגות לימודים לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם, וכן חבילות שי לנזקקים בערב ראש השנה ופסח. נערך מבצע החתמה על תרומת איברים- א.ד.י. הוקם "גן חקר לחיות" בבית ספר אורנים באמצעות מענק תואם עם אזור 2000 שוויץ וקרן רוטרי בינלאומי.

פעילות באפיק המקצוע

נבחר איש השנה הצעיר והומשך פרוייקט הבוררות..

 

 

 

שנת הרוטרי 1998-1999

 נשיא ברוך ברק

 

הנשיא העשרים ושמונה של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

בשיתוף עם מועדון רוטרי קרית גת טופל אתר ההנצחה לזכרו של  זאב נש ז"ל.

הוענק לנ"ל חיים קנת "אות הנשיא העולמי" להצטיינות בפעילות בארבעת אפיקי הרוטרי: קהילה, מועדון, בינלאומי, ומקצוע. המועדון קיבל את הפרס האזור לאפיק הקהילה על תרומתנו לאנוש ועל המבצע להחתמת אזרחים במושבה להתרמת איברים.

נחנכה "ככר רוטרי" בשדרות וימצן.

נערכו ערבי בילוי ב"יינות הכפר" בהרצליה, במרתף היין ביקב של ראשון לציון וכן ערבי נשים. נערכו מסיבות בחגים והתקיים טיול לצפון הארץ וכן סיור במרכז למורשת המודיעין בגלילות.

נערך ערב בינמועדוני של האשכול במועדון רוטרי כפר סבא וברמת השרון.

נתקבלו 4 חברים חדשים: גדי ויינר, גב' ליאורה גביש ואהרון דברת, נ"ל רלף הדני. ליאורה החברה הראשונה במועדון!

הוענקו חמישה אותות "עמית פאול האריס": נג"ל גידי פייפר, נ"ל ניסים פרג, נ"ל חגי גרי, נ"ל מאיר דנקנר, נ"ל ישראל מי-טל.

 

פעילות באפיק הקהילה

הומשך החוג לתכשיטנות במועדון אנוש.  גויס סכום כסף לטובת הונדורס לאחר אסון הטבע שפקד את האזור. חולקו חבילות שי לנזקקים ערב ראש הנשה ופסח. חברי המועדון השתתפו במבצע החתמה לתרומת איברים של אד"י, וכן בקורס בסיסי בטלוויזיה הקהילתית. חולקו מלגות לסטודנטים לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם. חברי המועדון  השתתפו במבצע לאריזת משלוחי המנות לפורים בבית אזי שפירא. נתרם ציוד לחדר מיון המחלקה לרפואנ דחופה בבי"ח מאיר כפר סבא לזכרם של וילי וגרטה כהן ז"ל. נתקיים מבצע הסעות לחיילים בשיתוף עם המועצה המקומית. חברי המועדון לקחו חלק בעריכת  בבזאר למען אנוש. נפתח "גן לחקר לחיות" בבי"ס אורנים בו ערך המועדון תרומה במענק תואם ביחד עם אזור 2000- שוויץ וקרן רוטרי בינלאומי. נערך ערב התרמה הופעתה של האמנית "חנה לסלאו" לאיסוף כספים למען הקמת "מרכז אנוש" ברמת השרון לזכרו של דורון סדובסקי ז"ל.

 

פעילות באפיק המקצוע

נבחר "בית העסק המצטיין" וחולקו תעודות לעסק המצטיין.

 

פעילות באפיק הבינלאומי ונוער

המועדון אירח קבוצת נוער מחו"ל בביקורם בארץ בפרוייקט "ארץ התנ"ך".

 

 

שנת הרוטרי 1999-2000 

נשיא אברהם כץ

   

שנת הרוטרי 2000-1999

נשיא  אברהם כץ

 

הנשיא העשרים ותשעה של המועדון

 

פעילות באפיק המועדון

 

הושם דגש על פעילות באפיק המועדון והרעות, הרוח הטובה בכל מפגש, ערבי רעות משותפים, מסיבות וטיולים.

איבדנו חבר יקר נ/ל השופט אפריים שלו ז"ל וערכנו ערב לזכרו בהשתתפות נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק.

קיבלנו חבר חדש למועדון מוטי בר- דגן אשר שימש בעבר כמנכ"ל המועצה ויו"ר הארגונים ההתנדבותיים ובתפקידיו אלו סייע רבות ועזר למועדון ולפעילותו בקהילה.

 

פעילות באפיק הקהילה

חנכנו את הקמת תחנת מגן דוד אדום במושבה. התחנה הוקמה לזכרו של תא"ל חנן גיאור ז"ל. קרן המועדון ממינה את הציוד להקמת התחנה, לאיושה וכן קורסי הדרכה למתנדבים.

פתחנו את מרכז הלמידה לילדים שליד מתנ"ס קרית הצעירים במורשה, לאחר ששופץ ונהפך ממבנה בית ספר ישן לכיתות לימוד קטנות חדשות עם ריהוט, מיזוג וציוד חדיש.

ערכנו ערב התרמה באודיטוריום של בית יד לבנים עם הבדרנית חנה לסלו, לאיסוף כספים למען הקמת מרכז תעסוקתי במבנה חדש לאנוש רמת השרון.

הענקנו מלגות לימודים לסטודנטים תושבי רמת השרון.

פעילות באפיק המקצוע

המשכנו את פרוייקט הבוררות, ועדכנו את הקשר עם בתי המשפט השכנים.

פעילות באפיק הבינלאומי

אירחנו משלחת רוטריונים ממועדון באדן באדן בגרמניה, אשר תרמו וערכו פרויקט מענק תואם ביחד עם קרן רוטרי בינלאומי וקרן מועדון רמת השרון לחידוש מרכז רקפת לילדים.

אירחנו קבוצת עיון משיקגו ארה"ב ולקחנו חלק פעיל בכנסים  האזוריים ובועידה השנתית.

המשכנו במסורת של ברכה בינלאומית ובנטיעת עץ ביער פאול האריס שליד צפת.

הנשיא העשרים ותשעה של המועדון.

  שנת הרוטרי 2000- 2001 נשיא חגי גרי

 

הנשיא השלושים של המועדון.

 

 

פעילות באפיק המועדון

המפגשים במועדון נפתחו לנשות החברים. ה"גלגלון" הופיע מדי חודש מעניין בתוכנו ונאה בצורתו. נערכו מסיבות, טיול וארוחת ערב, מפגש בינמועדוני וכן חגיגת  30 שנה ליסוד המועדון. נערכו מפגשים "מסביב לאח" והגיבוש והרעות הוגברו.

הושם דגש על מעורבות ופעילות המועדון באזור. חברי המועדון נטלו חלק בכנסים והאירועים האזוריים, וארחו וארגנו את הכנס החצי שנתי. חברי המועדון ארגנו וניהלנו את הועידה האזורית ה- 41 באילת.

נתקבלו  3 חברים חדשים: מוטי בר דגן, אהוד בורנשטיין, גנאדי גונטר.

הוענקו 6 תוארי "עמית פול האריס": נ"ל חיים קנת, נ"ל מוריס שטראוס, נ"ל יעקב לוין ז"ל, נ"ל שמואל מאירוביץ, נ"ל בן-עמי זימלר, אלק סדובסקי.

 

פעילות באפיק הקהילה

הוענקו מלגות לימודים לסטודנטים לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם, חולקו חבילות שי לחגים בערב ראש השנה ופסח, נרכש ציוד- כורסאות שינה למחלקת ילדים בבי"ח מאיר בכפר סבאญญญญญญญญ, סיוע ל"אנוש" , הוקם מרכז טיפולי לילדים עם ליקויי למידה- "רקפת" באמצעות מענק תואם בשיתוף עם מועדון באדן באדן בגרמניה וקרן רוטרי בינלאומי, הוקם מרכז לימודי לנהיגה זהירה לזכרו של עמית שולברג בלקין ז"ל, והחל פרוייקט גל-עד לזכרם, מחשוב מערכת ההנצחה של בית "יד לבנים".

 

פעילות באפיק הבינלאומי

נאספה תרומות לקרן רוטרי בינלאומי, לניתוחי עיניים לילדים ולמען נפגעי הרעש בהודו. נקשרו קשרים עם מועדונים בחו"ל באמצעות הברכה הבינלאומית, ונערך ערב בינלאומי שהוקדש לסין. שכמו כן נשלחו שני אנשים לקבוצות עיון.

 

שנת הרוטרי 2001-2002 

נשיא שי ברנס

 

הנשיא השלושים ואחד של המועדון.- פעם שניה נשיא המועדון.

 

 

פעילות באפיק המועדון

המועדון ערך ערב אשכולי עם הרצאתו של איש העסקים בני גאון. נערכו ביקורים וסיורים בגן ה"בהאים" בחיפה, במוזיאון הפלמ"ח, וב"בית התפוצות". המועדון קיבל דגל הוקרה היותו במקום שלישי באיזור בתרומה לקרן רוטרי בינלאומי. נערכו מפגשים ומסיבות גיבוש ורעות וכן מפגשים ש"ליד האח".  המועדון החל בהקמתו של מועדון רוטרי בהוד השרון כאשר נ"ל ברוך ברק הינו נשיא מלווה. הוענקו שני אותות "עמית פאול האריס" לנ"ל גדעון שם-טוב, ולנ"ל קינרייך אליעזר.

 

פעילות באפיק הקהילה

חולקו מלגות לימודים לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם, וכן חבילות שי לנזקקים בערב ראש השנה ובפסח. נערכה קייטנה לילדי מובטלים במסגרת אשכול שרון. טופח הסיוע  למועדון "אנוש" ונתרמו מכשירי כושר גופני למועדון אנוש. נערכו סיורי שייט לחברי אנוש. חברי המועדון לקחו חלק פעיל ביחד עם הרשות למניעת אלימות והתמכרות בקרב בני נוער ביישוב. המועדון החל בפרויקט "תלם"- תמיכה בתלמידים בעלי פוטנציאל לא ממומש. כמו כן נחנכו פרוייקטים: "זהירות בדרכים" למען לימוד תלמידי בית הספר, פרוייקט "גל-עד ממוחשב"  בבית יד לבנים לזכרו של תא"ל חנן גיאור ז"ל ו"פרוייקט רקפת"- במסגרת "מענק תואם" עם מועדון רוטרי באדן באדן גרמניה וקרן רוטרי בינלאומי, מרכז להכשרת ילדים ובני נוער עם קשיי למידה.

 

פעילות באפיק המקצוע

הומשכה הפעילות בפרוייקט הבוררות בהתנדבות למען הקהילה.

 

 

שנת הרוטרי 2002-2003 

נשיא גרשון שטיינברג

 

הנשיא השלושים ושניים של המועדון.

 

פעילות באפיק המועדון

"גלגלון" המועדון התחדש, קיבל "נפח" והפך לכלי מידע לחברים. אתר האינטרנט של המועדון עלה לאויר.  חברי המועדון נתנו תמיכה וסיוע בהקמת מועדון רוטרי בהוד-השרון. המועדון זכה ב"פרס הנגיד", כמועדון היחיד החדש שהוקם השנה באיזור. נערכה פעילות חברתית במסגרת האשכול. נערכו הרצאות עם נשיא המדינה החמישי מר יצחק נבון וכן ערב אשכולי באולמי לה-קאסה בהרצליה. נערך ערב גיבוש חברתי בפארק גני יהושע  בת"א נערך סיור בערב יום השואה 2003- במוזיאון השואה במכללת אחווה. ערב הוקרה והצדעה למתנדבי רמת-השרון וטקס זכרון וחנוכת כיכר השופט לזכרו של חברנו השופט זאב נש ז"ל- בקרית גת. נערכו מפגשי רעות ומסיבות בחגים. הוענק תואר "עמית פואל האריס" לנ"ל ברוך ברק.

חבר המועדון נ"ל יענקל'ה לוין הלך לעולמו- יהיא זכרו ברוך!.

 

פעילות באפיק הקהילה

חולקו 14 מלגות לסטודנטים לזזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם. חולקו חבילות שי לחג לנזקקים בערב ראש השנה ופסח. הוענק סיוע  ל"אנוש". המועדון המשיל את פרוייקט "תלם"- תמיכה בתלמידים בעלי פוטנציאל לא ממומש וכן ביצע תרומה לפרוייקט ה"סטאר- לייט" בביה"ח שניידר ע"י שדרוג מערכת המחשבים במרכז המולטימדיה. יצא לדרך פרוייקט "גן המדע " במסגרת מענק תואם ביחד עם מועדון ציריך- שוויץ וקרן רוטרי בינלאומי. המועדון תרם סכום ניכר לקרן רוטרי בינלאומי לפרוייקט ה"פוליו-פלוס". המועדון המשיך את פרויקט איכות הסביבה בריכז ודיווחו על מפגעים.

 

פעילות באפיק המקצוע

הומשכה הפעילות בפרוייקט הבוררות בהתנדבות למען הקהילה.

 

 

 

שנת הרוטרי 2003-2004

נשיא יאיר אלקלעי

הנשיא השלושים ושלושה של המועדון.  

 פעילות באפיק המועדון

 בנוסף להרצאות השבועיות, קיימנו טיולים לתפן, בקור במפעלי ישקר וגן התעשייה, בקור במפעל שטראוס בצפון, וטיול למצדה והסביבה.

קיימנו מסיבת חנוכה עם הרצאה על חנוכיות ומסיבת פורים עם תחפושות מקוריות וכן את מסיבת יום העצמאות עם דגש על הכרזת המדינה וערב החלפת הנשיאים וההנהלה.

החלנו בשיפור סידור המועדון, מערך הכיבוד הארונות ושיפור חזות המועדון. הוספנו מעמד מיוחד לדגלי המועדונים שמוצגים בפגישותינו.

שיפרנו את אתר האינטרנט של המועדון המשמש מקור מידע וקשר. אתר אשר זכה בפרס האזור כאתר המצטיין של האזור.

 איבדנו את חברינו היקרים נ/ל שמוליק מאירוביץ ז"ל וציונה כספי ברק ז"ל שהלכו מאיתנו טרם עת. יהי זכרם ברוך.

פעילות באפיק הקהילה

חילקנו מלגות לסטודנטים תושבי רמת השרון וכן חבילות שי לחגים בתאום עם מחלקת הרווחה של העירייה, מנות מזון לחסרי יכולת , וסיוע לנזקקים ע"י קרן יוכבד, ע"ש חברתנו יוכבד וינוגרד ז"ל וקרן המועדון. בעזרת מועדון קוסנכט -  ציריך וקרן רוטרי בינלאומי, סייענו בהקמתו מחדש של גן המדע המשמש מודל לפתוח מדעי בגיל הרך. עבור פרויקט זה קבלנו את פרס האזור.

בנושאי החינוך ראוי להזכיר גם  את פרויקט " ת.ל.ם" חינוך למצוינות שהחל במספר תלמידים בחטיבת הביניים ושנמשך כבר בהצלחה כמה שנים ברציפות.

פעלנו  במסגרת "מושבה בטוחה " למניעת אלימות וסמים אצל בני הנוער.

פעילות באפיק המקצוע 

קידמנו את פרויקט הבוררות וקיימנו כנס אזורי להדרכת הרוטריונים מכל המועדונים בניהול בוררויות בהתנדבות. המועדון זכה בפרס האזור על ניהולו של כנס מיוחד זה.

פעילות באפיק הקהילה

חזקנו את הקשר עם המועדונים בעולם בעזרת נטיעת עץ ביער פול האריס יחד עם הברכה הבינלאומית ששלחנו מידי שבוע. אירחנו וזכינו בביקורו של נ/ל SAFAK ALPAY  המתאם האזורי של קרן רוטרי בינלאומי בפרויקט רקפת.

השתתפנו יחד עם מועדוני רוטרי נוספים בעולם במענקים תואמים לרכישת ציוד רפואי לילדים בנובי  סאד- סרביה , זיימון (בלגרד)  וציוד מטבח לבית ספר מיוחד בקופיסקיס- ליטא וציוד למרכז ילדים במוסטר. 

 

 

שנת הרוטרי 2004 - 2005


נשיא אריק גסטהלטר

 

הנשיא השלושים וארבעה של המועדון.

פעילות באפיק המועדון

בקדנציה זו שמנו את הדגש על חברות, אחווה וידידות לצד פעילות בקהילה ופעילות רוטריונית בכל אפיקי השרות.

ערכנו ערב רעות לפתיחת השנה על חוף הים עם שירה וריקודים, טיילנו בחג האהבה לנאות קדומים- ערב בילוי, ביקור ואהבה, חגגנו את חנוכה במועדון ופורים בנוסח הודי עם מיטב מאכלי הודו, את יום העצמאות כבכל שנה, בחצר ביתם של משפחת מיטל, טיילנו לצפון הארץ-, גלילה וכינרת, וטיול נוסף לגמלא שלמרגלות הרי גולן. בערב יום השואה ביקרנו במשואה.  חברי המועדון לקחו חלק בכנסי האזור ולקראת סוף השנה בועידה האזורית אשר נערכה בים התיכון על האניה "פרינסס דרים".

הרעות והידידות הושלמו בערבי "פיירסייט" ובילוי יחדיו.

פעילות באפיק הקהילה

חילקנו מלגות כבכל שנה לזכר חברי המועדון אשר הלכו לעולמם לסטודנטים תושבי רמת השרון ולשני סטודנטים למשפטים, לזכר נ/ל אפריים שלו ז"ל בערב מכובד בלוית הרצאתה של פרופסור נילי כהן, רקטור (לשעבר) של אוניברסיטת תל אביב.

המשכנו בפעילות המועדון בחלוקת חבילות שי לנזקקים בערב ראש השנה וערב פסח, וכן לקחונו חלק פעיל בחלוקת מזון לנזקקים במשך השנה. וכן בסיוע לנזקקים ובפקוייקט "תלם"- עזרה רב שנתית לתלמידים נזקקים.

לקחנו חלק, בפתיחת "בית אנוש" רמת השרון, אשר קרן המועדון תרמה לסיוע להקמת המרכז, לזכרם של דורון סדובסקי ז"ל ושאול טייגר ז"ל.

החלנו בפרוייקט מענק תואם עם מועדון קוסנכט- ציריך להקמת מרכז טיפולי ב"רקפת".

פעילות באפיק המקצוע

כנהוג בעבר המשכנו את פרוייקט הבוררות במועדון עם בתי המשפט שבאזור וקיימנו כנס אזורי ברמת השרון, בנושא הרחבת האזור ושימור החברות.

פעילות באפיק הבינלאומי

כבמסורת השנים המשכנו בברכה בינלאומית למועדונים בחו"ל, תרמנו לקרן רוטרי בינלאומי וחילקנו אותות עמיתי פאול האריס למוטי בר דגן, ליאורה גביש, ונ/ל יצחק פרוינד, כמו כן לד"ר פלד,- מנהל השירות הפסיכולוגי ברמת השרון על פועלו בפרוייקט "תלם".

 

 

 

 

 

פרוייקט הבוררות של רוטרי

 

בשנת 1986 החלה פעילות של מועדוני רוטרי בישראל, ב"פרוייקט הבוררות". פרויקט הבוררות החל כפרוייקט ניסיוני, במועדון רוטרי רמת השרון ובבית המשפט השלום בהרצליה, בעידודו ובתמיכתו של כבוד נשיא בית המשפט העליון דאז כבוד השופט מאיר שמגר. לאחר הצלחה גדולה שם, יושם הפרוייקט בכל בתי המשפט  השלום בארץ.

הוגה  ויוזם הרעיון היה ד"ר אליהו וינוגרד, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב- דאז, ונשיא לשעבר במועדון רוטרי רמת השרון.

מהותו של הפרוייקט היא שהשופטים בבתי המשפט מציעים למתדיינים להעביר את הסכסוך שביניהם להכרעת בורר של רוטרי. הדיון מתקיים תוך זמן קצר לשביעות רצון כל הנוגעים בדבר.

חברי רוטרי הם בעלי מקצועות שונים, אנשים ישרים ובעלי שכל ישר, שעקרונות הרוטרי מנחים אותם, והם מציעים את עצמם כבוררים חינם- אין כסף, כשירות לציבור. פרוייקט הבוררות קיבל תנופה גדולה ובמשך שנים רבות עורכים חברי רוטרי במועדונים השונים בארץ מאות בוררויות אשר מופנות אליהם מבתי משפט שונים.

חברי רוטרי, ששמותיהם יועברו לבית המשפט , במסגרת מועדונית ישמשו כבוררים בסכסוכים שיועברו אליהם ויעדו כן כשרות רוטרי לקהילה, ללא קבלת שכר בצורה כלשהיא.

במידת האפשר, ייקבע בכל מועדון "אחראי פרוייקט הבוררות". הוא ישמש כתובת לקבלת כתבי בי - דין מבית המשפט עם הסכם הבוררות שחתמו הצדיים לסכסוך בבית המשפט והוא יעביר את החומר לבורר שנקבע. הבורר יזמן את הצדדים.

מקום שלא נקבע אחראי כאמור, יועבר החומר על ידיד בית המשפט באופן ישיר לבורר.

 

בוררות רוטרי תהיה רק בין שני צדדים יחידים (לא חברות, שותפויות, עמותות או תאגידים).

בבוררות יתייצבו הצדדים עצמם בפני הבורר ללא עורכי דין או ייצוג משפטי אחר.

סכום התביעה נשוא הבוררות לא יעלה על 100,000 ₪.

כל בית משפט יוכל להעביר סכסוכים לבוררים ממועדון או מועדונים הסמוכים אליו או לפחות לאלה שהם באותו מחוז. לא יתמנו בוררים ממועדונים ממחוז אחר, ואולם בוררות המצריכה ביקור של הבורר במקום נשוא הדיון (כגון בוררות הקשורה במקרקעין (דירה בית) תיקבע בפני בורר ממועדון הסמוך למקום נשוא הדיון.

בורר חייב לסיים את הבוררות תוך זמן קצר, לפי נסיבות העניין. בורר שקיבל בוררות מבית משפט ואין באפשרותו לקיימה ולסיימה תוך זמן סביר, יודיע על כך לבית המשפט מיד לאחר שקיבל את מסמכי הבוררות ויחזירה לבית המשפט למינוי בורר אחר תחתיו.

בורר רשאי להחזיר לבית המשפט בוררות שהועברה אליו ואינה תואמת את העקרונות הנ"ל. בכל מקרה שבורר נ


לרשימת  נשיאי   המועדון

   

לרשימת  נשיאי   המועדון

 

                                                                                          

לרשימת  נשיאי   המועדון

   
 
   
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
תאור פעילות רוטרי
גלגלון-תכנית חודשית
חברי המועדון
גלרית אירועים
פרוייקטים נבחרים
פרוייקט הבוררות
נשיאי המועדון ופועלם
רוטרי בינלאומי/ישראל
יצירת קשר
חברים שהלכו לעולמם

חדשות המועדון
 רוטרי ישראל